Kunstgress til alle formål

 

Bane og Entreprenørservice AS (heretter BES) er en entreprenør med bred erfaring frabygg og anleggsbransjen. De siste 10 årene har vår kjernevirksomhet vært å bygge idrettsanlegg, lekeparker, kunstgressbaner med mer. Vi tilbyr alle produkter relatert til kunstgressbransjen, enten det er til sport og fritid eller landskap og hage anlegg. BES har norske kunstgress installatører med mange års erfaring fra bygging av kunstgressbaner over hele landet.

BES har et tett samarbeider med Lano Sports i Belgia, som er en stor og solid produsent av tepper og kunstgress med mangeårig kompetanse og erfaring fra det europeiske markedet. Lano Sports produserer et stort spekter av kunstgress til alle formål.

Kunstgress

Innen kunstgress er BES å regne som total leverandør, vi kan tilby følgende produkter og tjenester.  

Kunstgress

 • Kunstgress til fotballbaner i alle størrelser og kvaliteter
 • Kunstgress til flerbruksanlegg
 • Kunstgress til hager og landskapsanlegg
 • Kunstgress til tennis og hockey anlegg
 • Kunstgress med og uten innfyll

Gummidekker

 • Gummidekker til lek og fritidsanlegg
 • Gummidekker til løpebaner

Service og vedlikehold

 • Kostnadsfri og uforpliktende befaring og tilstandsrapport av kunstgressbaner
 • Granulat/SBR til etterfylling av fotballbaner
 • Utlegging av granulat på fotballbaner
 • Dyprens av kunstgress
 • Tilpasset service og vedlikeholdspakker for kunstgressbaner
 • Reparasjoner av skader i kunstgress og grunnforhold
 • Utstyr til alt innen drift og vedlikehold av kunstgressbaner
Kunstgress

Tilbud service og vedlikehold

 

BES tilbyr systematisk vedlikehold av kunstgressbaner. BES service team besøker anlegget 4 ganger i løpet av sesongen fra mars/april til oktober måned.

1. Sesongstart vår

BES utfører en helhetlig befaring av banen med en representant fra byggherre. Befaring består av visuell og teknisk kontroll av banens generelle tilstand. Det vil si kontroll av kvalitet på limskjøter, måling av innfyllingsdybde, test av ballrulle, kontroll av hjørneflagg, målnett etc.

BES oversender tilstandsrapport til byggherre med tidsplan for utbedring, samt tilby byggherre etterfylling av granulat etc. jamfør de behov som ble avdekket under befaring.

2. Sesongstart vår

BES utbedrer eventuelle skader eller svakheter avdekket under befaring med byggherren. BES utfører harving og dyprens av kunstgresset, samt etterfylling etc. jamfør avtale med byggherren.

Rapport verdrørende utført arbeid oversendes byggherren løpende.

3. Sesongstart høst

BES utfører harving, overflaterens og slodding av banen i tilegg til generell opprydding på og rundt banelegemet. BES utfører visuell og teknisk kontroll av limskjøter, hjørneflagg etc. Eventuelle feil og svakheter utbedres etter behov.

Rapport vedrørende utført arbeid oversendes byggherren løpende.

4. Sesong/høst avslutning

BES utfører en befaring av banen med en representant fra byggherren. BES utfører harving, overflaterens og slodding av banen i tillegg til generell opprydding på og rundt banelegemet. BES utfører visuell og teknisk kontroll av limskjøter, hjørneflagg etc. Eventuelle feil og svakheter utbedres etter behov.

Rapport vedrørende utført arbeid oversendes byggherren løpende.

Kunstgress

 

Kunstgress

 
Last ned vår brosjyre for mer informasjon om vedlikehold av kunstgress
 
For ytterlig informasjon, kontakt avdelingsleder for kunstgress.
Siden er sist oppdatert: 29.02.2016