Avdelinger i Bane og Entreprenørservice AS

 

Kunstgress og vedlikehold

Bane og Entreprenørservice AS leverer kunstgress til fotballbaner og plengress fra Lano Sports i Belgia, dette er kunstgress fra en av de mest erfarne produsentene i Europa.

Installasjonene blir gjort av egne medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse om installasjoner på både hage- og sportsgress. Nå vi sammenfatter vår kompetanse på entreprenørsiden med mange års erfaring i å bygge idrettsanlegg, og kunstgress tør vi påstå at vi selger trygghet og kvalitet til våre kunder gjennom kompetanse og kommunikasjon på norsk.

For ytterligere informasjon, kontakt avdelingsleder Frode Norheim.

Kunstgress
   

Idrett og parkanlegg

Vår entreprenør avdeling har mange års erfaring på grunnarbeider til idrettsanlegg, parker og kunstgressbaner. Vi innehar egen maskinpark som er godt sammensatt til å utføre alle oppgaver innenfor vårt fag. Vi besitter ca. 20 anleggsmaskiner av forskjellig karakter, 20 ansatte med bred erfaring på mange områder. Avdelingen har totalt bygget godt over 100 forskjellige anlegg av varierende valør og størrelse.

For ytterligere informasjon, kontakt avdelingsleder Lasse Knutsen.

Idrett og pakranlegg
   

Skoler og anlegg

Denne avdelingen retter seg mot arbeider i og på skoler der kravene til sikkerhet og spesialkompetanse på arbeider med «skole i drift» er store. Derfor har vi samlet dette under egen fane for kunne imøtese kravene som skoleverket krever.

Vi har en rammeavtale med Undervisningsbygg i Oslo og server 57 skoler med døgnvakt 365 dager i året. Her utfører vi alt fra småjobber som å kappe trær og reparere gjerder til store jobber med komplett ustkifting av fjernvarme, vann og kloakk og annen infrastruktur.

Denne avdelingen retter seg også mot rehabilitering av kunstgressbaner der man ikke «går for dypt» med grunnarbeidene. Her brukes kompetansen på anlegg som sliter med tette baner, dårlig drenering etc.

For ytterligere informasjon, kontaktavdelingsleder Johnny Steen.


Skoler og anlegg
Siden er sist oppdatert: 29.02.2016